امید رو به زوال

صدای مسجدسلیمان //محمود جعفری شهنی : مردم بسیاری هر ساله از مسجدسلیمان مهاجرت می کنند و در شهرهای همجوار و یا کلانشهرها ساکن می شوند اما چرا در چند سال اخیر اینهمه در مسجدسلیمان مهاجرت زیاد شده است پرسشی که پاسخ های متفاوتی می تواند داشته باشد واقعیت امر این است که همه برای امکانات ...

نان تیری پس از عمری سرگردانی عاقبت یزدی شد/نوشته حجت شهنی پرجف

صدای مسجدسلیمان//حجت اله شهنی پرجف: بنا بر یک عادت قدیمی هر روز روزنامه می خرم و پس از چند روز می خوانم برای مثال خواندن روزنامه ایران یکشنبه ۱۷ دیماه در ۱۱ بهمن ماه در صفحه دوم ویژه نامه بانو به این خبر برخوردم . تلاش زنان روستایی و عشایری شهرستان خاتم یزد برای ثبت ...

اندر حکایت حضور استاندار خوزستان در مسجدسلیمان

صدای مسجدسلیمان//محمود جعفری شهنی :شاید نزدیک به بیستمین بار است که استاندار خوزستان در مسجدسلیمان حضور داشته است(البته حسابش دیگر از دستمان در رفته به همین خاطر میگوییم نزدیک به بیستمین بار است)اینقدر آمده که بسیاری تصور میکنند چه تعلق عجیبی به مسجدسلیمان دارد. از بازدیدهای مکررش تا جلسات مختلف پیرامون روند پروژه پتروشیمی،آلومینیوم و ...

سهم منطقه بی بیان ازآلودگی نفت وگاز مسجدسلیمان

صدای  مسجدسلیمان – منطقه بی بیان سال هاست که در مجاورت واحد بهره برداری شماره 9 نفت و گاز مسجدسلیمان هست و اهالی آن سال هاست در حال دست و پنجه نرم کردن با آلودگی های این واحد هستند..آلودگی هایی که اکثر اهالی این منطقه را بیمار کرده وموجب از بین رفتن چندین نوزاد شده ...