ظهراب مددی: نگاهی به استاد خسروی ، نگاهی به «فرهنگ بختیاری»

صدای مسجدسلیمان // ظهراب مددی:خبر کوتاه بود و ناراحت کننده : « استاد عبدالعلی خسروی درگذشتند». با این که می‌دانستیم استاد مدت‌هاست به دلیل کهولت سن و بیماری زمینگیر شده‌اند و حتی دیگر نای گفتگوی تلفنی را هم ندارند و همسرشان پاسخ ما را می‌دادند. دوست داشتیم بماند و بنویسد و بسراید و بخوانیم.این خبر ...

عبدالعلی خسروی به فرهنگ قومی هویت بخشید

صدای مسجدسلیمان //سریا داودی حموله: خوانش شعر عبدالعلی خسروی ….. عبدالعلی خسروی به فرهنگ قومی هویت بخشید….. عبدالعلی خسروی(۱۳۹۶ – ۱۳۰۷) متخلص به «خسرو» و «خسرو قائد» «قائد بختیاری» شاعر، نویسنده و پژوهشگر ی است که در راه اعتلای فرهنگ بختیاری گام برداشت. به فرهنگ قومی هویت بخشید و کمک شایانی به ماندگاری تاریخ فرهنگی ...